De Persoonlijke lening, zekerheid in rente, looptijd en maandlasten.

Het product persoonlijke lening

Bij deze kredietvorm bent u een vaste kredietvergoeding (rentepercentage) overeengekomen, die behoort bij de met u afgesproken vaste looptijd.

Het totaal van de nog te betalen termijnbedragen, dus rente en aflossing tesamen, heet het bruto saldo. Elk termijnbedrag bevat een deel aflossing en een deel kredietvergoeding (rente). Het aflossingsschema is gebaseerd op annuïteiten. Bij ontvangst van elk termijnbedrag wordt het aan u verstrekte bruto kredietbedrag verminderd met dit termijnbedrag. Het totaal van de nog te betalen aflossingsdelen heet het netto saldo. Dit is dus altijd lager dan het bruto saldo. U bent altijd bevoegd tot gehele of gedeeltelijke vervroegde aflossing van het krediet. Voorheen werd bij vervroegd aflossen van de Persoonlijke Lening worden kosten in rekening gebracht. Indien u al een tijdje een lening heeft lopen kan het zijn dat hierop nog oude voorwaarden en dus een boete van toepassing is. Dit omdat de oorspronkelijk gemaakte overeenkomst dient te worden “opengebroken”. De hoogte daarvan is afhankelijk van het moment waarop de vervroegde aflossing plaatsvindt en wordt, naar evenredigheid, als volgt berekend:

  • 1% indien de termijn tussen de vervroegde aflossing en het overeengekomen einde van de kredietovereenkomst meer bedraagt dan één jaar;
  • 0,5% indien die termijn niet meer bedraagt dan één jaar; 
  • geen maximum bij een krediet van meer dan € 75.000,-

Na gedeeltelijk vervroegd aflossen wordt een nieuwe berekening gemaakt van de verschuldigde rentevergoeding. Uiteraard wordt de te betalen boeterente bij vervroegde aflossing verrekend met de niet verschuldigde rente, de zogenaamde rente-restitutie.

Indien u een Persoonlijke lening bij PlusPunt/Beterlenen afluit, mag u echter altijd onbepert en boetevrij aflossen. 

Geld lenen in de vorm van een Persoonlijke lening geeft u zekerheid van een vaste rente en een vast maandbedrag, gecombineerd met een vaste looptijd.

Vraag nu uw persoonlijke lening aan!


Ik wil graag meer informatie